Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Privacyverklaring

Via de website van Actium Administratie en Belastingen. (hierna: ‘Actium) kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. Actium acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via onze website. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij ze gebruiken. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om inzicht te krijgen in de manier waarop websitebezoekers onze website gebruiken. Daarnaast kunt u via onze website berichten naar ons sturen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend statistische gegevens om het gebruik van onze website te meten en de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, bijvoorbeeld door ons een bericht te sturen. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dat nodig is om een door u gevraagde dienst te kunnen leveren, wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in de manier waarop onze website wordt gebruikt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies van het Amerikaanse bedrijf Google Inc. (hierna: ‘Google’). Google kan de informatie die via Google Analytics wordt verzameld aan derden verschaffen indien Google daar wettelijk toe wordt verplicht of wanneer derde partijen door Google worden ingeschakeld om de informatie te verwerken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, waarbij het Google verboden is om de verkregen gegevens te gebruiken voor andere diensten. Daarnaast hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld Op deze manier zorgen wij ervoor dat de impact op uw privacy minimaal is.

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Van tijd tot tijd evalueren wij de genomen maatregelen en passen deze aan, aan de stand van de techniek. Als wij partijen inschakelen om in onze opdracht persoonsgegevens te verwerken, dan verplichten wij hen om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging te hanteren.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze partijen te lezen alvorens van deze websites of diensten gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Wij respecteren uw recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. U kunt ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u aan ons sturen via onze e-mail. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien uw verzoek betrekking heeft op een cookie, verzoeken wij u het betreffende cookie mee te sturen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring dan kunt u deze stellen via onze e-mail of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0172-423492