Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Overdrachtsbelasting

Wat is overdrachtsbelasting?

Overdrachtbelasting is een belasting die wordt geheven bij het overdragen van onroerende zaken.

De basis van de belasting is dat er bij verkrijging van onroerend goed overdrachtbelasting moet worden betaald, waarbij nieuwbouw wordt uitgezonderd.

Of de heffing bij bestaande bouw moet worden toegepast kan afhankelijk zijn van de ouderdom van het onroerend goed, de eventueel opeenvolgende verkrijgingen en de eventuele samenloop met omzetbelasting.

Hoe wordt de overdrachtbelasting berekend?

De berekening van de overdrachtsbelasting is gebaseerd op de overdrachtsprijs van de onroerende zaak.