Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Anoniementarief

Wat is het anoniementarief?

Het anoniementarief is een benaming voor het tarief dat gehanteerd moet worden indien een werknemer niet op afdoende wijze is of kan worden geidentificeerd.

Voor een werknemer dient u als werkgever minimaal een aantal zaken vast te stellen zoals:

  • De identiteit van de werknemer
  • Naam en voorletters
  • Geboortedatum
  • Burgerservicenummer
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Woonland, als de werknemer niet in Nederland woont
  • Verzoek om al dan niet de loonheffingskorting toe te passen

Hoe hoog is het anoniementarief?

Het anoniemtarief is gebaseerd op het hoogste belastingtarief uit Box I voor de inkomstenbelasting, 52%.

Verder mag er bij toepassing van het anoniementarief geen rekening worden gehouden met fiscale faciliteiten zoals heffingskortingen, de heffing bedraagt dus effectief 52% over het uitbetaalde salaris.