Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Vennootschapsbelasting

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting is de winstbelasting die wordt geheven van belastingplichtige rechtspersonen, de heffing toont een aantal gelijkenissen met de heffing van inkomstenbelasting, met name het onderdeel winst uit onderneming.

Welke belastingplichtige lichamen zijn er?

Onder andere de onderstaande lichamen / rechtspersonen / ondernemingen kunnen belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting:

  • Besloten vennootschap
  • Naamloze vennootschap
  • Vereniging
  • Stichting
  • Cooperatieve Vereniging

Wat is de deelnemingsvrijstelling?

De deelnemingsvrijstelling welke is opgenomen in de Nederlandse wet op de Vennootschapsbelasting zorgt ervoor dat er slechts 1 maal belasting wordt geheven over de winst van een belastingplichtige.

Indien een B.V. bijvoorbeeld een 100% dochteronderneming heeft dan zorgt de deelnemingsvrijstelling ervoor dat de winst van de dochteronderneming bij de B.V. niet meer wordt meegeteld in het bedrag waarover vennootschapsbelastin wordt geheven.