Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Kansspelbelasting

Wat is kansspelbelasting?

De kansspelbelasting is een belasting welke wordt geheven op kansspelen, het is hierbij van belang dat er een geen specifieke kennis of vaardigheid van belang moet zijn om deel te nemen.

De deelnemer moet door toeval en dus niet door kunde als prijswinnaar worden aangewezen.

De heffing kent een drempelbedrag, bedragen onder het drempelbedrag worden niet belast.

Waarover wordt kansspelbelasting geheven?

De heffing vind plaats over het gewonnen bedrag, of indien er goederen ter beschikking worden gesteld over de waarde in het economisch verkeer van deze goederen.