Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Omzetbelasting

Wat is omzetbelasting?

Omzetbelasting, ofwel Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) is een belasting welke wordt geheven over prestaties en leveringen van (omzetbelastingplichtige) ondernemingen, verenigingen, stichtingen, particulieren of andere omzetbelastingplichtige organen, het doet voor de BTW niet ter zake of de afnemer de omzetbelasting wel of niet kan verreken.

Waarover wordt omzetbelasting berekend?

De wet op de omzetbelasting is complex en bestaat uit vele regels met uitzonderingen en uitsluitingen, de basis van de regeling is echter relatief eenvoudig.

De hoofdregel is dat de omzetbelastingplichtige ondernemer over al zijn (belastbare) diensten en leveringen omzetbelasting in rekening brengen aan zijn of haar afnemers.

Welke tarieven zijn er?

De omzetbelasting kent in Nederland een drietal tarieven, te weten het algemene, het lage tarief en nul procent/ (In 2014 respectievelijk 21%, 6% en 0%)

Het 0% tarief is wezenlijk anders dan niet belastbaar voor de omzetbelasting, hoewel beide tarieven in geld gelijk zijn heeft een niet belastbare levering invloed op de verkenbaarheid van voorbelasting (door de omzetbelastingplichtige betaalde BTW aan leveranciers etc.).