Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Grootboek

Wat is een grootboek?

In het grootboek worden alle mutaties zoals vastgelegd in dagboeken per grootboekrekening verzameld.

De in het betreffende dagboek vastgelegde mutaties worden in chronologische volgorde per grootboekrekening vastgelegd, de in het grootboek verzamelde gegevens vormen de basis voor de totalen in de boekhouding, deze totalen worden verzameld op de proef- en saldibalans.

Welke grootboekrekeningen zijn er?

In hoofdlijnen onderscheiden we een tweetal soorten grootboekrekeningen, namelijk de balansrekeningen waarop de bezittingen, schulden en het eigen vermogen worden geregistreerd en de winst- en verliesrekeningen.

Grootboekrekeningen worden over het algemeen decimaal genummerd, onderstaand vind u de hoofdindeling voor de te gebruiken rekeningnummers.

Wat is de hoofdindeling voor grootboekrekeningnummers?

0 Vaste activa en passiva

1 Vlottende activa en passiva

2 Tussenrekeningen

3 Voorraadrekeningen

4 Kostenrekeningen

7 Kostpijs rekeningen

8 Omzet rekeningen

9 Financiƫle baten en lasten

De rekeningen die beginnen met een 0, 1, 2 of een 3 vormen gezamenlijk de balans, de rekeningen die beginngen met een 4, 7, 8 of 9 vormen gezamenlijk de resultatenrekening.

De grootboeknummers die beginnen met een 5 of een 6 worden gebruikt binnen de zogenaamde fabrieksboekhouding.