Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Belasting

Wat is belasting?

Belasting is een algemene heffing door de overheid, de betaling van belasting is wettelijk verplicht en meestal staat daar geen directe individuele prestatie van de overheid tegenover.

Het heffen van belasting door de overheid gaat voornamelijk om een tweetal redenen, de eerste reden is het meest duidelijk, de overheid heeft geld nodig om de overheidsuitgaven te financieren. De andere reden die veel wordt gebruikt is het sturen van bepaalde zaken in samenleving, denkt u hierbij aan heffing op vliegen, auto's, tabak en alcohol of aan stimuleringsmaatregelen voor milieu vriendelijke energiewinning.

Soorten belasting

Welke soorten belastingheffing kennen we?, onderstaand vind u een overzicht van de meest voorkomende soorten belastingheffing.

  • Omzetbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Loonbelasting (Loonheffing)
  • Dividendbelasting
  • Houderschapsbelasting
  • Overdrachtsbelasting
  • Kansspelbelasting