Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Solvabiliteit

Het kengetal solvabiliteit

Het kengetal solvabiliteit geeft aan in hoevere het bedrijf in staat is om de schulden van de onderneming te voldoen.

De solvabiliteit is de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans.

Solvabiliteit, de berekening

De berekening van de solvabiliteit is als volgt:

(eigen vermogen / totaal vermogen) * 100%

De solvabiliteit wordt ook wel als volgt berekend:

(eigen vermogen / vreemd vermogen) * 100%