Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Liquide Middelen

Wat zijn liquide middelen?

Liquide middelen zijn een vorm van activa.

Liquide middelen zijn betaalmiddelen die direct beschikbaar zijn zoals:

  • Kasmiddelen
  • Cheques
  • Banktegoeden

Het kan ook voorkomen liquide middelen zoals banktegoeden niet ter vrije beschikking staan omdat er bijvoorbeeld beslag op is gelegd.