Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Consolidatie, consolideren

Wat is consolidatie, consolideren?

Consolidatie is het optellen van de (jaar)cijfers, of jaarrekeningen van meerdere bedrijven, rekening houdend met gegevens welke in het betreffende cijfermateriaal tegen elkaar wegvallen.

Voor een groep van ondernemingen, welke onder één gezamenlijke eigenaar in de vorm van een besloten- of naamloze vennootschap vallen kan het voor het groepsbeeld van de balans en de resultatenrekening zinvol zijn de jaarrekeningen te consolideren.

Consolideren is het optellen van de bezittingen van de deelnemingen bij de bezittingen van de moedermaatschappij, de bezitting van de moedermaatschappij in de deelneming wordt niet meer als één post genoteerd maar als alle individuele posten van de deelneming.

De posten welke de moedermaatschappij en de deelnemingen van elkaar te vorderen of verschuldigd zijn, worden tijdens de consolodatie tegen elkaar weggeboekt, of in vaktermen geëlimeneerd. Tevens worden de doorbelaste kosten vs. opbrensten aan elkaar uit deze cijfers geëlimineerd, er onstaat zo een duidelijk beeld van de financiële status en externe prestaties van de groep van ondernemingen.

Vaktermen bij consolidatie

Bij het consolideren worden een aantal vaktermen gebruikt, hieronder vind u een aantal van de belangrijkste vaktermen:

  • Moedermaatschappij
  • Dochtermaatschappij
  • Tussenholding
  • Deel consolidatie
  • Elimineren, eliminatie
  • Intercompany posten
  • Groespvermogen