Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Administratie

Informatie over adminstratie

Op deze website vind u een verzameling van informatie over het onderwerp administratie en boekhouding er worden diverse begrippen en vaktermen toegelicht evenals een uitleg over boekhouding.

Hoe is een boekhouding opgebouwd, de financiële administratie bestaat uit de samenhang van boeken en bescheiden welke op gestructureerde wijze in de boekhouding worden vastgelegd. Wij geven u inzicht in de opbouw van de boekhouding en de structuur van de administratie.

Wat is administratie?

Administratie is het beheren, vergaren, verzamelen en registreren van stukken, wij richten onze op deze pagina's op de financiële administratie en de boekhouding.

De financiële administratie wordt tegenwoordig voornamelijk geregistreerd in geautomatiseerde systemen, de administratie wordt door deze computerprogramma's in een database vorm vastgelegd en kan vervolgens via verschillende ingangen geraadpleegd worden.

De financiële administratie bestaat in genoemde systemen veelal uit de volgende onderdelen:

  • Dagboeken
  • Grootboek
  • Balans
  • Winst- en verliesrekening

Wat is een administratiekantoor?

Een administratiekantoor is een kantoor waar men zich bezighoud met het verzorgen van financiële administratie voor de cliënten van het administratiekantoor.

Een administratiekantoor verzorgt buiten het voeren van financiële administraties vaak ook werkzaamheden als:

  • Salarisadministratie
  • Belasting aangiften
  • Advieswerkzaamheden
  • Jaarrekeningen
  • Rapportages