Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Wat is inkomstenbelasting?

Wat is inkomstenbelasting?

De inkomstenbelasting wordt in Nederland geheven over het inkomen van een belastingplichtige.

De belastingplichtige betaald belasting over zijn of haar bronnen van inkomsten, zoals loon uit dienstbetrekking, winst uit onderneming of overige werkzaamheid, inkomsten uit aanmerkelijk belang en inkomsten uit sparen of beleggen.

Boxen in de inkomstenbelasting

De verschillende inkomsten worden opgedeeld in een drietal inkomensboxen, te weten:

  • Box 1: Inkomen uit werk en woning
  • Box 2: Inkomen uit aanmerkelijk belang
  • Box 3: Inkomen uit sparen en beleggen

Voorheffingen op de inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting is een aangiftebelasting welke wordt geheven op aanslag, de meest voorkomende voorheffingen zijn de loonbelasting (loonheffing) en dividendbelasting.

Door deze voorheffingen heeft een belangrijk deel van de belastingplichtigen geen verplichte aangifte voor de inkomstenbelasting omdat de juiste heffing al heeft plaatsgevonden op het ontvangen salaris of de ontvangen uitkering.