Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Afschrijving

Wat is afschrijving?

Afschrijving of afschrijvingen is de boekhoudkundige term voor het verantwoorden van de waardevermindering van een bezitting cq. activa.

In de boekhouding wordt het actief cq. de bezitting debet op de balans verantwoord voor de aanschaffingswaarde ofwel de verkrijgingsprijs.

Omdat het actief voor langere tijd dienstbaar is aan de onderneming worden de kosten die voor het verwerven van het actief zijn gemaakt verdeeld over een langere periode, bijvoorbeeld 5 jaren. De waarde wordt afgeschreven van de verkrijgingsprijs en ten laste van de winst- en verliesrekening verantwoord.

Hoe boek je afschrijvingen?

Om de verkrijgingsprijs van het actief te kunnen blijven volgen in de administratie wordt de afschrijving op de balans vaak op een aparte grootboekrekening verantwoord, hieronder een voorbeeld van de te maken periodieke journaalpost:

Afschrijvingskosten inventaris (W&V)
Aan Afschrijving inventaris (Balans)

 

Hoe bereken je de afschrijving?

Het berekenen van de afschrijving ofwel waardevermindering kan op verschillende manieren:

  • Een vast percentage van de aanschafprijs.
  • Een vast percentage van de boekwaarde.
  • Annu├»teitenafschrijving (hogere afschrijving naarmate de ouderdom van het actief toeneemt.