Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Box I - Inkomstenbelasting

Box I, wat is dat?

De heffing van de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen vind in Nederland plaats op basis van een systeem met 3 inkomensboxen, Box I belast inkomen uit werk en woning.

Wat wordt er in Box I belast?

In Box I van de inkomstenbelasting wordt onder meer het volgende belast:

  • Loon en uitkeringen
  • Resultaat uit overige werkzaamheden
  • Winst uit onderneming
  • Eigen woning
  • Persoonsgebonden aftrek
  • Periodieke uitkeringen, zoals lijfrente
  • Alimentatie

Belast kan in dit verband ook gelezen worden als aftrekbaar

Wat voor tarieven gelden er in Box I

De tarieven welke in Box I gelden zijn zoals in de belastingheffing te doen gebruikelijk aan regelmatige wijzigingen onderhevig.

De systematiek die in Box I wordt gehanteerd is een progressief tarief, met andere woorden de heffing of het heffingspercentage wordt hoger naarmate het belastbaar inkomen stijgt.