Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Loonheffing - Loonbelasting

Wat is loonbelasting - loonheffing?

Loonheffing wordt geheven over salarissen en uitkeringen uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking.

De loonheffing omvat loonbelasting en premies sociale verzekeringen en wordt ingehouden door de inhoudingsplichtige op uitbetaalde salarissen of uitkeringen.

De loonheffing is een voorheffing op de inkomstenbelasting en wordt door de inhoudingsplichtige (bijvoorbeeld de werkgever) ingehouden en op aangifte afgedragen aan de Belastingdienst.

Loonheffing en de salarisadministratie

Het bedrag aan loonheffing wordt vastgesteld / berekend in de salarisadministratie, dit kan zijn op basis van de witte tabel, de groene tabel of op basis van het bijzonder tarief.

Het bijzonder tarief wordt met name toegepast op niet reguliere betalingen, de zogenaamde bijzondere beloningen, dit om te voorkomen dat de in loonheffing tabellen opgenomen heffingskortingen ten onrechte dubbel worden toegepast.