Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Kostenplaats

Wat is een kostenplaats?

Een kostenplaats wordt in de boekhouding cq. financiële administratie gebruikt voor het groeperen of verfijnen van een bepaalde kostensoort of meerdere kostensoorten.

Hoe gebruik je een kostenplaats?

Een kostenplaats kan worden gebruikt voor het verfijnen van een bepaalde kostenrekening, zo kunnen bijvoorbeeld op de grootboekrekening Brandstofkosten de brandstofkosten van alle auto's worden verantwoord waarbij als kostenplaats het kenteken van de auto wordt gebruikt om zo uit het totaal van de grootboekrekening de brandstofkosten van één bepaalde auto te specificeren.

Het is eveneens mogelijk om de kostenplaats op meerdere grootboekrekeningen te gebruiken zodat uitgaande van bovenstaand voorbeeld er een specificatie mogelijk is van de kosten van één auto ongeacht welke kostensoort / grootboekrekening.