Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Fiscale eenheid

Wat is een fiscale eenheid?

Een fiscale eenheid is een groep van ondernemers die voor de belastingheffing als één belastingplichtige worden gezien.

Voor de omzetbelasting betekend dit dat er tussen betreffende ondernemers geen omzetbelasting meer berekend mag worden, fiscaal zijn zij immers één belastingplichtige.

Voor de vennootschapsbelasting houd dit in dat de winsten en verliezen van de betreffende ondernemingen bij elkaar worden geteld en de belastingheffing plaatsvind over het groepsresultaat.

Fiscale eenheid omzetbelasting

Een fiscale eenheid voor de omzetbelasting kan op verzoek door de Belastingdienst worden vastgesteld, het gaat hierbij om een groep van ondernemers waarin zich tenminste één besloten vennootschap, commanditaire vereniging, stichting of vereniging moet bevinden, een fiscale eenheid met alleen natuurlijk personen is niet mogelijk.

De Belastingdienst kan ook zonder uw verzoek beslissen dat een bepaalde groep van onderneming wordt aangewezen als fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting wordt slechts op verzoek van belastingplichtingen.

Als een groep waaraan bepaalde voorwaarden zijn verbonden als fiscale eenheid wordt aangemerkt dan houden de dochtermaatschappijen fiscaal niet op te bestaan, slechts de belastingheffing vind plaats bij of middels de moedermaatschappij. Fiscaal worden de winsten en verliezen gesaldeerd en over het totaal wordt in één aanslag belasting betaald.

Het voordeel van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is onder meer dat verliezen van een dochtermaatschappij direct verrekend kunnen worden met winsten van andere tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen.

Het nadeel kan zijn dat door het cummuleren van winsten er een tariefsprong plaatsvind waardoor de totale belasting van de fiscale eenheid hoger uitkomt dan wanneer de afzonderelijke vennootschappen zelfstandig aangifte hadden gedaan.