Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Current Ratio

Het kengetal, Current Ratio

De current ratio van een bedrijf is het kengetal dat aangeeft in hoevere het bedrijf in staat is aan de kortlopende verplichtingen te voldoen, en de ruimte die daarna nog resteert.

Current Ratio, de berekening

Bij de berekening van de current ratio is het van belang om de kwaliteit van de vlottende activa te beoordelen, met andere woorden hoe hoog is de omloopsnelheid van de voorraden, betalen de debiteuren binnen een redelijke termijn, zijn er seizoensinvloeden die moeten worden meegewogen?

De berekening van de current-ratio is als volgt:

vlottende activa / schulden op korte termijn