Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Transitoria

Wat zijn transitoria?

Transitoria zijn kosten welke toegerekend moeten worden aan een andere periode dan de verslagperiode.

Deze overlopende posten kunnen zowel vooruitbetalingen zijn als posten welke nog betaald moeten worden op het moment van rapporteren.

Wat zijn voorbeelden van transitoria?

Onderstaand enkele voorbeelden van transitoria:

  • Vooruitbetaalde huur
  • Vooruitbetaalde abonnementen
  • Nog te betalen accountantskosten
  • Nog te ontvangen bankrente
  • Nog te betalen bankrente