Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

CAO - Collectieve arbeidsovereenkomst

Wat betekend CAO?

CAO is de afkorting voor een Collectieve ArbeidsOvereenkomst.

Een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemers of werknemersorganisaties.

Welke soorten CAO's zijn er?

In hoofdlijnen zijn er 2 soorten collectieve arbeidsovereenkomsten, te weten:

  • Bedrijfstak CAO's
  • Ondernemings CAO's

Het verschil tussen bovenstaande collectieve arbeidsovereenkomsten is dat de bedrijfstak geld of kan gelden voor een gehele bedrijfstak, terwijl de bedrijfsspecifieke ondernemings CAO alleen van toepassing is op één bedrijf of groep van gelieerde bedrijven.

Algemeen verbindend verklaard, wat is dat?

De wetgever, in dit geval het Ministerie van Sociale Zaken is bevoegd om een CAO algemeen verbindend te verklaren, dit houd in dat indien een onderneming onder de in de CAO beschreven werkingssfeer valt deze onderneming van rechtswege gebonden is aan de collectieve arbeidsovereenkomst, er geld in dat geval dus geen vrije keuze voor de onderneming.