Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Directeur Groot Aandeelhouder DGA

Wat is een DGA?

De directeur groot aandeelhouder is iemand die aandelen houd in een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NV), vaak zelfs een belangrijk deel of alle aandelen en die binnen deze vennootschap werkzaam is in de functie van directeur.

Het aantal aandelen of het percentage van de aandelen is niet direct het criterium voor het feit of iemand als DGA kwalificeert, in fiscale zin zijn de regels afwijkend.

DGA in fiscale zin

De directeur groot aandeelhouder in fiscale zin is eenvoudiger te bepalen, een natuurlijk persoon met 5% of meer van de aandelen in een BV of een NV is aanmerkelijkbelang houder en kwalificeert indien werkzaam voor de vennootschap als DGA.

Voor de DGA gelden een bijzondere regeling voor wat betreft de hoogte van het salaris, de wetgever heeft regels vastgesteld waarin het minumum te genieten loon voor de DGA wordt bepaald.