Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Journaalposten

Wat zijn journaalposten?

Journaalposten zijn in de boekhouding de individuele boekingen welke worden vastgelegd in de verschillende dagboeken.

De journaalpost bestaat uit minimaal één debet en één credit boeking, dus minumaal twee boekingsregels welke elkaar in balans moeten houden, het gedebiteerde bedrag moet dus overeenkomen met het gecrediteerde bedrag.

Voorbeelden van journaalposten

Voorbeeld van een journaalpost van een inkoop factuur (omzetbelasting buiten beschouwing gelaten):

Telefoonkosten (Debet)
Aan: Crediteuren (Credit)

Voorbeeld van een journaalpost van een verkoop factuur (omzetbelasting buiten beschouwing gelaten):

Debiteuren (Debet)
Aan: Omzet (Credit)