Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Liquiditeit

Het kengetal liquiditeit

Dit kengetal geeft aan in hoevere de onderneming in staat is om op tijd aan haar financiƫle verplichtingen te kunnen voldoen.

Bij de berekening van de liquiditeit houd men rekening met de courantheid van de activa, met andere woorden alleen de inbare debiteuren en de courante voorraden worden meegenomen in de berekening.

Liquiditeit, de berekening

De berekening van de liquiditeit is als volgt:

(debiteuren + voorraden + liquide middelen) / kortlopende schulden