Administratie informatie
Logo administratie informatieAdministratie informatie

Quick Ratio

Het kengetal, Quick Ratio

De quick ratio van een bedrijf is het kengetal dat aangeeft in hoevere het bedrijf in staat is om op korte termijn aan de kortlopende verplichtingen te voldoen, en de ruimte die daarna nog resteert.

Quick Ratio, de berekening

Bij de berekening van de quick ratio is het van belang om de kwaliteit van de vlottende activa te beoordelen, met andere woorden betalen de debiteuren binnen een redelijke termijn, zijn er seizoensinvloeden die moeten worden meegewogen?

In afwijking van de current ratio worden de voorraden bij de berekening van de quick ratio niet meegenomen.

De berekening van de quick-ratio is als volgt:

(vlottende activa -/- voorraden) / schulden op korte termijn